Αγία Τριάς

      Ψαλμωδίες

Μπορείτε να ψηφίσετε στο κάτω σημείο κάθε εικόνας αφού την μεγενθύνετε.

Κεντρικών Ιερών Ναών
Κόγχη ιερού ναού
Κόγχη ιερού ναού
Rating: 5.00
Οροφή ιερού ναού
Οροφή ιερού ναού
Rating: 4.50
Βόρειος τοίχος ιερού ναού
Βόρειος τοίχος ιερού ναού
Νοτιοδυτικό τμήμα ιερού ναού
Νοτιοδυτικό τμήμα ιερού ναού
Τοιχογραφίες του ιερού ναού
Τοιχογραφίες του ιερού ναού
Τοιχογραφίες του ιερού ναού
Τοιχογραφίες του ιερού ναού
Rating: 4.00
Τοιχογραφία άγιος Γεώργιος
Τοιχογραφία άγιος Γεώργιος
Τοιχογραφία άγιος Δημήτριος
Τοιχογραφία άγιος Δημήτριος
Rating: 4.00
Τοιχογραφία Αρχάγγελος Γαβριήλ
Τοιχογραφία Αρχάγγελος Γαβριήλ
Τοιχογραφία Αρχάγγελος Μιχαήλ
Τοιχογραφία Αρχάγγελος Μιχαήλ
Δυτικός τοίχος ιερού ναού
Δυτικός τοίχος ιερού ναού
Rating: 5.00