Αγία Μεταμόρφωσις

      Ψαλμωδίες

Μπορείτε να ψηφίσετε στο κάτω σημείο κάθε εικόνας αφού την μεγενθύνετε.

Κεντρικών Ιερών Ναών
Παντοκράτωρ αρχικό στάδιο
Παντοκράτωρ αρχικό στάδιο
Rating: 4.00
Παντοκράτωρ τοποθέτηση στον τρούλο
Παντοκράτωρ τοποθέτηση στον τρούλο
Παντοκράτωρ τοποθέτηση στον τρούλο
Παντοκράτωρ τοποθέτηση στον τρούλο
Σκαλωσιές για τον τρούλο
Σκαλωσιές για τον τρούλο
Εργασία μέσα στον τρούλο
Εργασία μέσα στον τρούλο
Rating: 5.00
Εργασία μεσα στον τρούλο
Εργασία μεσα στον τρούλο
Rating: 4.00
Ο τρούλος ολοκληρωμένος
Bronze medal
Ο τρούλος ολοκληρωμένος
Rating: 5.00
Τμήμα του τρούλου και Ευαγγελισται
Τμήμα του τρούλου και Ευαγγελισται
Rating: 4.00
Ο Αγιος Παΐσιος
Ο Αγιος Παΐσιος