Αγία Μεταμόρφωσις

      Ψαλμωδίες

Μπορείτε να ψηφίσετε στο κάτω σημείο κάθε εικόνας αφού την μεγενθύνετε.

Κεντρικών Ιερών Ναών
Παντοκράτωρ αρχικό στάδιο
Παντοκράτωρ αρχικό στάδιο
Βαθμολογία: 4.00
Παντοκράτωρ τοποθέτηση στον τρούλο
Παντοκράτωρ τοποθέτηση στον τρούλο
Παντοκράτωρ τοποθέτηση στον τρούλο
Παντοκράτωρ τοποθέτηση στον τρούλο
Σκαλωσιές για τον τρούλο
Σκαλωσιές για τον τρούλο
Εργασία μέσα στον τρούλο
Εργασία μέσα στον τρούλο
Βαθμολογία: 5.00
Εργασία μεσα στον τρούλο
Εργασία μεσα στον τρούλο
Βαθμολογία: 4.00
Ο τρούλος ολοκληρωμένος
Bronze medal
Ο τρούλος ολοκληρωμένος
Βαθμολογία: 5.00
Τμήμα του τρούλου και Ευαγγελισται
Τμήμα του τρούλου και Ευαγγελισται
Βαθμολογία: 4.00
Ο Αγιος Παΐσιος
Ο Αγιος Παΐσιος