Άγιος Σπυρίδων

      Ψαλμωδίες

Μπορείτε να ψηφίσετε στο κάτω σημείο κάθε εικόνας αφού την μεγενθύνετε.

Κεντρικών Ιερών Ναών
Ανατολικό άνω τμήμα ιερού ναού
Ανατολικό άνω τμήμα ιερού ναού
Συνολική άποψη του άνω τμήματος του ιερού ναού
Συνολική άποψη του άνω τμήματος του ιερού ναού
Rating: 5.00
Άνω ανατολικό τμήμα και θόλος του ιερου ναού
Άνω ανατολικό τμήμα και θόλος του ιερου ναού
Rating: 4.00
Γενική άποψη του άνω τμήματος του ιερού ναού
Γενική άποψη του άνω τμήματος του ιερού ναού
Rating: 4.33
Θόλος του ιερού ναού
Θόλος του ιερού ναού
Rating: 4.00
Βόρειος τοίχος του ιερού ναού
Βόρειος τοίχος του ιερού ναού
Rating: 4.00
Κίονας του ιερού ναού
Κίονας του ιερού ναού