Άγιος Μηνάς

      Ψαλμωδίες

Μπορείτε να ψηφίσετε στο κάτω σημείο κάθε εικόνας αφού την μεγενθύνετε.

Κεντρικών Ιερών Ναών
Βορειοανατολική πλευρά γενική άποψη του ιερού Ναού
Βορειοανατολική πλευρά γενική άποψη του ιερού Ναού
Κεντρικές παραστάσεις του ιερού Ναού
Κεντρικές παραστάσεις του ιερού Ναού
Rating: 3.67
Κεντρικές παραστάσεις του ιερού Ναού
Κεντρικές παραστάσεις του ιερού Ναού
Rating: 4.33
Παραστάσεις Αγίου βήματος του ιερού Ναού
Παραστάσεις Αγίου βήματος του ιερού Ναού
Παραστάσεις Αγίου Βήματος του ιερού Ναού
Παραστάσεις Αγίου Βήματος του ιερού Ναού
Τμήμα αγιογραφιών Αγίου Βήματος του ιερού Ναού
Τμήμα αγιογραφιών Αγίου Βήματος του ιερού Ναού
Τμήμα αγιογραφιών Αγίου Βήματος του ιερού Ναού
Τμήμα αγιογραφιών Αγίου Βήματος του ιερού Ναού
Αρχάγγελος Μιχαήλ
Αρχάγγελος Μιχαήλ
Κεντρικές παραστάσεις του ιερού Ναού
Κεντρικές παραστάσεις του ιερού Ναού
Rating: 5.00
Κεντρικές παραστάσεις του ιερού Ναού
Κεντρικές παραστάσεις του ιερού Ναού
Rating: 4.50
Σταυροθόλια του ιερού Ναού
Σταυροθόλια του ιερού Ναού
Rating: 5.00
Εσωτερική άποψη-καμάρες του ιερού Ναού
Εσωτερική άποψη-καμάρες του ιερού Ναού
Rating: 1.67
Τμήπα του Πρόναου του ιερού Ναού
Τμήπα του Πρόναου του ιερού Ναού
Rating: 5.00
Παραστάσεις Πρόναου του ιερού Ναού
Παραστάσεις Πρόναου του ιερού Ναού
Rating: 5.00
Α Παραστάσεις Πρόναου του ιερού Ναού
Α Παραστάσεις Πρόναου του ιερού Ναού
Rating: 4.00
Δυτικός τοίχος του ιερού Ναού-Κοίμησις της Θεοτόκου
Bronze medal
Δυτικός τοίχος του ιερού Ναού-Κοίμησις της Θεοτόκου
Rating: 5.00
Δυτικός τοίχος του ιερού Ναού-Αναπεσών
Δυτικός τοίχος του ιερού Ναού-Αναπεσών
Rating: 4.67
Τμήμα δυτικού τοίχου του ιερού Ναού
Τμήμα δυτικού τοίχου του ιερού Ναού
Rating: 4.00