Παντάνασσα

      Ψαλμωδίες

Μπορείτε να ψηφίσετε στο κάτω σημείο κάθε εικόνας αφού την μεγενθύνετε.

Ιδιωτικών Ιερών Ναών
Κόγχη ιερού ναού
Κόγχη ιερού ναού
Βαθμολογία: 4.00
Οροφή ιερού ναού
Οροφή ιερού ναού
Νοτιοανατολικός τοίχος ιερού ναού
Νοτιοανατολικός τοίχος ιερού ναού
Βορειοανατολικός τοίχος ιερού ναού
Βορειοανατολικός τοίχος ιερού ναού
Βαθμολογία: 5.00
Νοτιοδυτικός τοίχος ιερού ναού
Νοτιοδυτικός τοίχος ιερού ναού
Νοτιοανατολικός τοίχος ιερού ναού
Νοτιοανατολικός τοίχος ιερού ναού
Δυτικός τοίχος ιερού ναού
Δυτικός τοίχος ιερού ναού
Βαθμολογία: 4.00
Νοτιοανατολική άνω γωνία ιερού ναού
Νοτιοανατολική άνω γωνία ιερού ναού
Βορειοανατολική άνω γωνία ιερού ναού
Βορειοανατολική άνω γωνία ιερού ναού
Δυτικό άνω τμήμα ιερού ναού
Δυτικό άνω τμήμα ιερού ναού
Βορειοδυτικό άνω τμήμα ιερού ναού
Βορειοδυτικό άνω τμήμα ιερού ναού