Άγιοι απόστολοι Πέτρος και Παύλος

      Ψαλμωδίες

Μπορείτε να ψηφίσετε στο κάτω σημείο κάθε εικόνας αφού την μεγενθύνετε.

Ιδιωτικών Ιερών Ναών
Κόγχη του ιερού ναού
Κόγχη του ιερού ναού
Rating: 5.00
Τέμπλο του ιερού ναού
Τέμπλο του ιερού ναού
Rating: 3.00
Νοτιοανατολικό τμήμα του ιερού ναού
Νοτιοανατολικό τμήμα του ιερού ναού
Rating: 5.00
Βόρειος τοίχος του ιερού ναού
Βόρειος τοίχος του ιερού ναού
Νότιος τοίχος του ιερού ναού
Νότιος τοίχος του ιερού ναού
Δυτικός τοίχος του ιερού ναού
Δυτικός τοίχος του ιερού ναού