Άγιοι απόστολοι Πέτρος και Παύλος

      Ψαλμωδίες

Μπορείτε να ψηφίσετε στο κάτω σημείο κάθε εικόνας αφού την μεγενθύνετε.

Ιδιωτικών Ιερών Ναών
Κόγχη του ιερού ναού
Κόγχη του ιερού ναού
Τέμπλο του ιερού ναού
Τέμπλο του ιερού ναού
Νοτιοανατολικό τμήμα του  ιερού ναού
Νοτιοανατολικό τμήμα του ιερού ναού
Βόρειος τοίχος του ιερού ναού
Βόρειος τοίχος του ιερού ναού
Νότιος τοίχος του ιερού ναού
Νότιος τοίχος του ιερού ναού
Δυτικός τοίχος του ιερού ναού
Δυτικός τοίχος του ιερού ναού